Ketenintegratie

Duurzame partners

Bij ketenintegratie kijken meerdere partijen voortdurend in elkaars keuken. Niet alleen op projectbasis, maar als duurzame partners. We benutten elkaars bedrijfsspecifieke kennis en analyseren samen het product én het proces op zoek naar verbeterpunten. Dat gebeurt tijdens de voorbereiding, maar ook op de bouwplaats zelf. Een goed voorbeeld is de planning. Nu dagproductie in de bouw zo belangrijk is, groeit het belang van onderlinge afstemming tussen onderaannemers. Ketenpartners volgen en bediscussiëren de planning dan ook dagelijks. Deze werkwijze streeft actief innovatie na en verbetert zowel de kwaliteit als het resultaat.

Partners in bouwen

Adriaan van Erk Bouw maakt van oudsher deel uit van de keten van de Adriaan van Erk Groep. Samenwerking zit – zogezegd – in ons DNA. Steeds vaker zetten we deze kwaliteiten voor diverse opdrachtgevers in als partner in het bouwteam.