Productinformatie

Algemene informatie over onze branche en producten

Onderstaand vindt u algemene informatie over houten gevelelementen.

Algemeen

Algemene informatie over onze branche is te vinden op de website van de NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie). Een folder over het waarom van uw keuze voor houten kozijnen en deuren, download u hier.

In het document Verwerkingsvoorschriften Kozijnen staat alles beschreven over het houten gevelelement, van de opslag op de bouwplaats en het transport, tot en met het onderhoud.

In het document Verwerkingsvoorschriften voor spouwbladen en BSB-elementen vindt u alle informatie over de juiste verwerking van onze spouwbladen en binnenspouwbladelementen op de bouw.

KOMO-certificaat

De KOMO-kwaliteitsverklaring is hét baken van zekerheid en kwaliteit in de bouwwereld. Alle producten van Adriaan van Erk Timmerfabriek zijn voorzien van het KOMO-certificaat voor houten gevelelementen (concepten II, III en IV). Verder hebben wij een KOMO-certificaat voor gevelconstructies die zijn opgebouwd met behulp van binnenspouwbladsegmenten..

CE-markering

Wij hebben een EG-Conformiteitsverklaring voor houten buitendeuren en een EG-Conformiteitsverklaring voor KVT Elementen voor toepassing in scheidingsconstructies van gebouwen.

Bouwplaats

Wij doen onze uiterste best om kwalitatief hoogwaardige producten te maken en wij geven u graag onze tips voor opslag en verplaatsen van onze producten op het werk, het stellen en het inmetselen: informatie voor uitvoerder en timmerlieden op de bouwplaats.

Nadat onze producten zijn geplaatst, is het van cruciaal belang dat beglazen en schilderen goed wordt uitgevoerd. Hierbij geven wij u enkele tips over het beglazen en schilderen op de bouwplaats: informatie voor uitvoerders, glaszetters en schilders op de bouwplaats.

Indien onze producten zijn voorzien van hijsvoorzieningen, moeten de gebruiksaanwijzigingen nauwkeurig worden opgevolgd.

AVV-AIV

Voor opdrachten en/of leveringen hanteren wij naast de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Nederlandse Bond van Timmerfabrieken, versie 19 oktober 1989, ook een set aanvullende algemene voorwaarden, te weten de Aanvullende Algemene Inkoopvoorwaarden Adriaan van Erk Timmerfabriek, versie oktober 2019

PEFC™

PEFC™ staat voor Programm for the Endorsement of Forest Certification Schemes, het internationaal onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.
Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC™. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC™-gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen het hout (en papier) met het PEFC™-keurmerk verwerken in producten zoals tijdschriften, boeken, tuinhout, bouwhout en tal van andere producten. Zowel boseigenaren als bedrijven in de handelsketen met een PEFC™-certificaat worden gecontroleerd door geaccrediteerde certificeerders. Adriaan van Erk Timmerfabriek heeft sinds 2013 een PEFC-certificaat.

FSC®

Volgens FSC® (Forest Stewardship Council) is de beste manier om bossen te behouden ze te gebruiken. Maar dan wel op een verantwoorde manier. Dus door rekening te houden met ecologische, sociale en economische belangen. FSC® is het enige systeem voor verantwoord bosbeheer dat wordt gesteund door milieu- en ontwikkelingsorganisaties als WWF, Greenpeace en OxfamNovib. Door FSC-hout te kopen draagt u dus bij aan behoud van bossen en een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd.
FSC®-certificering wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificeerders en is van toepassing op alle typen bos wereldwijd en voor alle soorten van eigenaren (particuliere boseigenaren, overheden, community forests, concessiehouders etc.).
Om er zeker van te zijn dat hout en papier dat met FSC®-certificaat wordt aangeboden daadwerkelijk uit een FSC®-bos afkomstig is, dienen alle schakels in de handelsketen, van zagerij tot fabrikant van eindproducten, gecertificeerd zijn voor de chain of custody. Dit geeft de (eind)gebruiker zekerheid dat de grondstof voor een product daadwerkelijk afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.
Alleen FSC®-gecertificeerde bedrijven mogen het FSC-label op een product plaatsen en kunnen een product met een FSC®-claim verkopen.
Adriaan van Erk Timmerfabriek is sinds 2008 FSC®-gecertificeerd.