Werkwijze

Virtueel bouwen

In de bouwwereld is het maken van prototypen vrijwel onmogelijk. Goed beschouwd is de bouw zelf vaak het prototype. In de praktijk brengt dat allerlei onvoorziene problemen met zich mee die zorgen voor kostenoverschrijding en uitgestelde oplevering. Daarom werkt Slavenburg Bouw sinds 2010 met virtueel ontwerpen en bouwen. Deze unieke methode richt zich volledig op de praktijk van de bouwplaats. Want het virtuele ontwerp laat niet zozeer zien hoe het gebouw moet worden, het is vooral een weergave van hoe het gebouw het beste gemaakt kan worden. Het is de optelsom van ontwerpen, maken en plannen.

Hoe werkt het?

Samen met de opdrachtgever en met onze alliantiepartners werken we in sessies aan het virtueel ontwerp. Tijdens deze interdisciplinaire sessies lopen we vooruit op de daadwerkelijke bouw. Waar zitten de knelpunten in het virtuele ontwerp? Juist door vroegtijdig om de tafel te gaan zitten, lukt het om bouwtekeningen op elkaar te laten sluiten. We delen onze kennis en ervaring met elkaar om het totale bouwproces te verbeteren. Een voorbeeld: door tijdens de bouw activiteiten te clusteren, werken onze partners nauw samen. Zo nauw dat de ene partner het resultaat van de ander kan bepalen. Deze werkwijze stimuleert elke partij om op topniveau te presteren.

Vooruitdenken

Om gebouwen nog efficiënter te ontwerpen blijft Slavenburg Bouw de methode van virtueel bouwen voortdurend perfectioneren. Zo gebruiken we het BIM-model om een analyse te maken van het energiegebruik. We maken bijvoorbeeld daglichtsimulaties om de mogelijkheden voor energiebesparing te verkennen. Wist u dat ongeveer 40% van het totale energieverbruik van een gebouw voor rekening van kunstlicht komt? Tegelijkertijd helpt het virtuele model ons om de bouwtijd aanzienlijk te verkorten. Bijvoorbeeld door met Clash Detection multifunctionele BIM-modellen te combineren. Deze software geeft vooraf aan waar oponthoud kan ontstaan in het bouwproces.

Extra dimensie

Het virtuele model dat we van elk gebouw maken is in 4D. Door de planning aan het 3D-model (BIM) te koppelen, voegen we een dimensie toe. Het resultaat is een video die we gebruiken om de uitvoering en coördinatie tijdens het bouwproces te evalueren, met de opdrachtgever en met onze partners.