Pand Adriaan van Erk Bergambacht

Certificering

Bij Adriaan van Erk streven we naar kwaliteit en vakmanschap. De juiste certificeringen zijn daarom ook essentieel voor ons.

Wij zijn dan ook op verschillende manieren gecertificeerd. Zo zijn wij onder andere in het bezit van SKH-STIP certificaten bouwbedrijven, ISO 9001, ISO 14001 en VCA**.

Verantwoord geproduceerd hout

Het STIP-certificaat wordt verstrekt aan bedrijven die aantonen uitsluitend verantwoord geproduceerd hout in te kopen en te verkopen en dat ze voldoen aan de STIP-regeling. Het STIP-certificaat is uitgegeven aan Adriaan van Erk Bouw B.V., Rehorst Bouw B.V., Slavenburg Bouw B.V. en Adriaan van Erk Timmerfabriek B.V.

Bekijk hier ons STIP-certificaat
Timmerfabriek
20200423_Rijswijk_0524

Bedrijfsprocessen op orde

Het ISO 9001-certificaat laat zien dat onze bedrijfsprocessen volgens vastgestelde en gecontroleerde procedures verlopen. De certificering staat op naam van Adriaan van Erk Groep en geldt voor de werkmaatschappijen Adriaan van Erk Bouw B.V., Rehorst Bouw B.V. en Slavenburg Bouw B.V..

Bekijk ons ISO 9001 certificaat

Beheersing milieurisico's

Onze milieuaspecten vallen onder het milieucertificaat ISO 14001. Met dit milieumanagementsysteem kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsactiviteiten worden beheerst en waar mogelijk ook worden verkleind.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het (lease)wagenpark: er worden alleen nog auto’s toegelaten met een lage CO2-uitstoot. Maar ook een aspect als ‘geluid’ en andere factoren die van invloed zijn op de omgeving nemen we serieus.

De certificering staat op naam van Adriaan van Erk Groep en geldt voor de werkmaatschappijen Adriaan van Erk Bouw B.V., Rehorst Bouw B.V. en Slavenburg Bouw B.V..

Bekijk hier ons ISO 14001 certificaat
Graafmachine milieu
20200514_0215

Veiligheid, gezondheid en milieu

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat geeft aan dat wij verantwoord omgaan met alle veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. De checklist is verankerd in ons KAM-systeem. De certificering staat op naam van Adriaan van Erk Groep en geldt voor de werkmaatschappijen Adriaan van Erk Bouw B.V., Rehorst Bouw B.V. en Slavenburg Bouw B.V..

Bekijk hier ons VCA** certificaat

Certificaten Timmerfabriek

KOMO-productcertificaten

Het KOMO-productcertificaat verklaart dat het betreffende product (grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten) overeenstemt met de technische specificatie die in het certificaat is opgenomen en voldoet aan de vermelde eisen in het certificaat en/of beoordelingsrichtlijn.

Bekijk hier ons KOMO houten gevelelementen productcertificaat
20210118_AvE-Fabriek_0365
20210118_AvE-Fabriek_0361
Bekijk hier ons KOMO houten buitendeuren productcertificaat

FSC® & STIP certificaten


FSC (Forest Stewardship Council) is het een internationaal keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het garandeert dat het hout uit verantwoord beheerde bossen komt.

De Adriaan van Erk Timmerfabriek heeft naast het FSC keurmerk ook het STIP-certificaat, welke wordt verstrekt aan bedrijven die aantonen uitsluitend verantwoord geproduceerd hout in te kopen en te verkopen. Bekijk het STIP-certificaat hier.

Bekijk hier ons SKH-FSC-COC certificaat
20210118_AvE-Fabriek_0439
20210118_AvE-Fabriek_0408


Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder (voorheen genaamd de ‘Veiligheidsladder’) is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te stimuleren.

Bekijk hier onze Veiligheidsladder