Foto vanuit de lucht, Gemeente Teylingen

Gebiedswerving

Bij onze gebiedsverwerving werken wij vanuit de gedachte om waarde te creëren voor de mens en zijn omgeving.

Ruimte in Nederland is schaars en dat terwijl ideeën om gebieden te ontwikkelen volop bij ons aanwezig zijn. Dat vraagt om creativiteit bij het verwerven van gebieden om deze te kunnen ontwikkelen. Met een groot netwerk en een uitstekende naam in de markt lukt het ons nog altijd om onontgonnen grond vorm te geven of een bestaande binnenstedelijke locatie te herontwikkelen tot een locatie met een nieuwe intensieve, hoogwaardige en multidisciplinaire stedelijke verdichting.

In het begin van een plan beoordelen wij de kenmerken, de ambities, de haalbaarheid en de toegevoegde waarde die wij kunnen leveren aan het gebied. Geen quick-win, maar een langetermijn visie. Zorgt het plan voor een echte Adriaan van Erk kwaliteitsimpuls? Dan gaan wij over tot actie en komen we in een stroomversnelling.

20200707_0038
Harrie Doebe

Meer informatie?

Benieuwd of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem contact op met Harrie Doebe, onze commercieel directeur.