De Pionier zet transformatie Sloterdijk in gang

4 december 2023

Op de plint met maatschappelijke en commerciële functies komt een woonvolume rondom een daktuin. Er zijn belangrijke stappen gezet met een plan voor een mixed-use complex op een bedrijvenpark binnen de grote gebiedsontwikkeling Haven-Stad Amsterdam.

Transformatie

De binnenstedelijke verdichting zal in Amsterdam voor een belangrijk deel zijn beslag krijgen in een omvangrijk gebied aan de westzijde van de stad. Het ontwikkelgebied onder de naam HavenStad is opgedeeld in twaalf deelgebieden waar alles bij elkaar plek is voor maximaal zeventigduizend woningen en bijbehorende voorzieningen. De herontwikkeling van een industrie- en bedrijvengebied naar een compleet nieuw stadsdeel dat wonen en werken combineert, gaat minstens twintig jaar vergen.

Integraal plan

Het aanhaken van Woonstichting Lieven de Key met haar naastgelegen plot versterkt de ontwikkeling enorm en biedt meerwaarde. “Met een separate ontwikkeling bereik je geen optimale invulling van beide kavels”, zegt Eelco Prins, gebiedsontwikkelaar bij de corporatie. “Een integraal plan is hier beter: de ruimte wordt beter benut en de samenhang is groter.” De gesprekken met Adriaan van Erk hebben geleid tot een intentieovereenkomst als opmaat naar een definitief plan en definitieve overeenkomst.

Mooi plan

"Met dit project steken wij onze nek uit.'' stelt Harrie Doebe tot slot. ''Het heeft veel zweet gekost om met elkaar zover te komen, maar ik merk heel veel positiviteit. Kwaliteit heeft steeds bovenaan gestaan.''

Intentieverklaring

Met Woonstichting Lieven de Key is een intentieverklaring getekend voor 132 sociale huurwoningen binnen het integrale plan. Met de recent gesloten overeenkomst tussen Adriaan van Erk Groep en Altera Vastgoed is de tweede belangrijke pijler onder de ontwikkeling. Hiermee zijn 225 huurwoningen gemoeid: 175 middenhuur en 50 vrijesector woningen.

Klik voor het volledige interview in Magazine Amsterdam Bouwt en Ontwikkelt 2023 op onderstaande link:
https://lnkd.in/ggeNtm75

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal