Molenpark

Molenpark, Bergambacht

In voorbereiding
82 appartementen/43 grondgebonden woningen

De ontwikkeling van het gebied is in volle gang. Op de locatie zullen zowel woningen als appartementen komen.

Project

Het gebied is gelegen aan de rand van het centrum van Bergambacht. De toegang tot het plan zal geschieden vanaf de Molenlaan en het gebied zal lopen tot aan het bedrijf Adriaan van Erk.

De ontwikkeling van het gebied is in volle gang. Op de locatie zullen zowel woningen als appartementen komen. Op het moment dat het daadwerkelijke uitwerken van de plannen aan de orde is, zullen wij een projectwebsite in het leven roepen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft onlangs ter inzage gelegen. We hopen het definitieve bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2024 te kunnen laten vaststellen door de raad. Afhankelijk van of er bezwaar of beroep wordt ingediend tegen het bestemmingsplan kan er vervolgens worden gestart met het voorbelasten van het gebied. Hopelijk kan er dan in het tweede kwartaal van 2026 worden gestart met het bouwrijp maken.

Adriaan van Erk is de projectontwikkelaar van ongeveer 90 woningen in het plan; Bogaard Ontwikkeling wordt verantwoordelijk voor ongeveer 35 woningen. Molenpark moet met 82 appartementen en 43 grondgebonden woningen -sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen en koopwoningen- een mix voor verschillende doelgroepen worden.

Projectbetrokkenen

  • Ontwikkelaar & realisatie: Adriaan van Erk Groep'

Rol Adriaan van Erk

Ontwikkeling en realisatie door Adriaan van Erk

Bijzonderheden

Wanneer u op de hoogte wilt worden gehouden van dit plan, kunt u dit via het contactformulier op de homepage van onze website aangeven. Wij registreren u dan als geïnteresseerde.

;